WŁOCŁAWSKI KATALOG BIZNESOWY Firmy w jednym miejscu

czwartek, 29 lutego 2024

Komornik Sądowy Wojciech Sacharczuk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Wojciech Sachar
87-800 Włocławek, ul. Królewiecka 34
Telefon: -675
WWW: http://komornik-sacharczuk.pl/
Mail: kancelaria@komornik-sacharczuk.pl
Kategoria: Usługi Prawne

Osoba kontaktowa:
Wojciech Sacharczuk - Komornik
Telefon: -675
Mail: kancelaria@komornik-sacharczuk.pl


Rok założenia: 2019
Liczba zatrudnionych: 1-3

Właściciel: Wojciech Sacharczuk


Opis:
Komornik Sądowy Wojciech Sacharczuk jest organem egzekucyjnym działającym przy Sądzie Rejonowym we Włocławku. Zakres jego zadań określa art. 3 ust 3 i 4 ustawy o Komornikach Sądowych (Dz.U.2018.0.771). Rewirem komorniczym tutejszego Komornika jest obszar właściwości Sądu Rejonowego we Włocławku. Ponadto w przypadku skorzystania przez wierzyciela z instytucji wyboru komornika, określonej w art. 10 wymienionej wyżej ustawy, Komornik Sądowy Wojciech Sacharczuk może prowadzić postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.