WŁOCŁAWSKI KATALOG BIZNESOWY Firmy w jednym miejscu

czwartek, 29 lutego 2024

Jak dodać firmę do katalogu?

Proces dodawania firmy należy rozpocząć od rejestracji we Włocławskim Katalogu Biznesowym. W tym celu klikamy na link "Zarejestruj się" w menu "Konto użytkownika" znajdującym się po prawej stronie ekranu.

Tekst alternatywny


W kolejnym kroku należy podać adres e-mail i ustalić hasło do konta we Włocławskim Katalogu Biznesowym. Wymagane jest również zapoznanie się z regulaminem i potwierdzenie tego poprzez zaznaczenie pola przy tekście "Zapoznałem(am) się z regulaminem użytkownika i akceptuję jego postanowienie i warunki".

Tekst alternatywny


Po kliknięciu na przycisk "Zarejestruj" na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Po jego kliknięciu konto użytkownika zostanie aktywowane i będzie można rozpocząć właściwy proces dodawania firmy do Włocławskiego Katalogu Biznesowego.
W tym celu należy w menu "Konto użytkownika" kliknąć na link "Dodaj firmę".
Tekst alternatywny


W wyświetlonym formularzy należy obowiązkowo wypełnić pola podświetlone żółtym kolorem. Aby jak najobszerniej zaprezentować firmę w katalogu zalecamy podanie jak największej ilości informacji dotyczących działalności firmy.
Tekst alternatywny


Po wysłaniu wypełnionego formularza wpis musi zostać zaakceptowany przez moderatora, który sprawdzi podane dane pod kątem zgodności z Regulaminem Włocławskiego Katalogu Biznesowego.
W każdej chwili możliwe jest edytowanie danych wprowadzonych przez użytkownika firm oraz dodanie loga firmy (o wymiarach nie większych niż 150x150 pikseli), a także dodanie trzech zdjęć (o maksymalnych wymiarach 800x600 pikseli).
Aby tego dokonać należy kliknąć link "Moje firmy" w menu "Konto użytkownika". Tekst alternatywny